AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini www.cadaquesmasnouapartaments.com pertanyen a NMG MASNOU PROMOCIONS, SL , amb domicili al c. Maluquer Salvador, 10 entl 1, Girona (CP 17002), tel. 659930759. El CIF de NMG Masnou Promocions, SL és B17780560

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal NMG Masnou Promocions SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades en cap fitxer, ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a, NMG Masnou Promocions SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de NMG Masnou Promocions, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

a totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, els logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de NMG Masnou Promocions, SL o de terceres persones amb qui NMG Masnou Promocions, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web.

NMG Masnou Promocions, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. NMG Masnou Promocions SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de NMG Masnou Promocions SL.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. NMG Masnou Promocions, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a coolapartments.eu tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. NMG Masnou Promocions SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

NMG Masnou Promocions, SL declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la de comunicar l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. NMG Masnou Promocions SL no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per NMG Masnou Promocions, S.L.

AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇOS WEB

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a què s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.